Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Мороховець Марина Костянтинівна

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Старший науковий співробітник
Дані за місцем роботи Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ Доцент